Når du vil sætte skibets kurs, ved at korrigere
fra søkortkurs til kompaskurs:

Ved at indtegne Beh.K.rv. og strømretningen i skemaet, kan du finde ud af om strøm skal lægges til eller trækkes fra, for at beregne Sejl.K.rv.

Husk, at du skal rette MOD strømmen, og at strømmens retning angives ved den kompasretning hvorhen vandmasserne bevæger sig.

 

 

 

Når du indtegner Sejl.K.rv. og vindretningen i skemaet, kan du finde ud af om afdriften skal lægges til eller trækkes fra, for at beregne St.K.rv.

Husk, at du skal rette MOD vind og bølger, og at vindens retning angives ved den kompasretning hvor luftmasserne kommer fra.

 

 

 


Beh.K.rv.
=
Strøm
=
Korrigeres MOD strømretningen
Sejl.K.rv.
=
Afdrift
=
Korrigeres MOD vindretningen
St.K.rv.
=
Mv.
=
Modsatte fortegn: V=plus Ø=minus
St.K.mv..
=
Dv.
=
Modsatte fortegn: V=plus Ø=minus
St.K.dv.
=