Udstedelse og genudstedelse af "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Det er den udbyder hvor du tager den praktiske del af prøven, som udsteder "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Hvis du tidligere har fået udstedt et bevis fra Duelighedsklubben, kan klubben gratis genudstede dette bevis hvis du skriver til admin@duelighed.dk og oplyser dit navn og adresse samt fødselsdato. Husk at vedhæfte dokumentation for betaling af kontingent.

Det er alene Søfartsstyrelsen som udsteder sønæringsbeviset "Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere". Læs mere om dette på Søfartsstyrelsens hjemmeside.