Udstedelse og genudstedelse af "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Beviset er gratis for Duelighedsklubbens medlemmer. Medlemsskab koster kr. 195,- om året.
Du kan melde dig ind her.

Ønsker du ikke at være medlem, forudbetaler du omkostningerne ved bevisudstedelsen
på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789,
eller til MobilePay 35707


Et duelighedsbevis kræver at du har bestået to delprøver:

1. Teoretisk delsprøve og
2. Praktisk delprøve (eller speedbådsbevis)

Hvad er grundlaget for DIN ansøgning om et duelighedsbevis udstedt af Duelighedsklubben:

A) Jeg har bestået både teoretisk delprøve og praktisk delprøve (eller speedbådsprøve) hos Duelighedsklubben.

B) Jeg har bestået den ene af delprøverne hos Duelighedsklubben og den anden delprøve hos en anden prøveudbyder.

C) Jeg har bestået begge delprøver hos en anden udbyder end Duelighedsklubben.