Udstedelse og genudstedelse af "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Beviset er gratis for Duelighedsklubbens medlemmer. Medlemsskab koster kr. 195,- om året.
Du kan melde dig ind her.

Ønsker du ikke at være medlem, forudbetaler du omkostningerne ved bevisudstedelsen
på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789,
eller til MobilePay 35707


Et duelighedsbevis kræver at du har bestået to delprøver:

1. Teoretisk delsprøve og
2. Praktisk delprøve (eller speedbådsbevis)

Hvis du har taget begge delprøver hos en anden udbyder end Duelighedsklubben, skal du følge denne vejledning:

A
Gå ind på
https://seafarer.dma.dk (selvbetjeningen for søfarende hos Søfartsstyrelsen), hvor man skal logge på med NemID/MitID. Derefter skal man klikke på 'Beviser'
Nu kan du se, om Søfartsstyrelsen har registreret at du har bestået teorestisk delprøve eller/og praktisk delprøve (evt. speedbådsbevis).
Udskriv HELE SIDEN til en PDF-fil som du gemmer på din PC.

Hvis dine beviser ikke er anført på "Min side", skal du anmode Søfartsstyrelsen om dokumentation for de fritidssejlerbeviser de har registreret i dit navn og personnummer.

B.
Send en mail til admin@duelighed.dk med følgende oplysninger og bilag:
1. At du ønsker udstedt/genudstedt Duelighedsbevis for Fritidssejlere
2. På hvilken dato har du sidst indbetalt kontingent til foreningen Duelighedsklubben?
Ikke-medlemmer vedhæfter kvittering for forudbetaling af omkostninger ved bevisudstedelsen på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789, eller til MobilePay 35707
3. Hvad er dit fulde navn?
4. Til hvilken postadresse skal beviset fremsendes?
5. Hvad er dit CPR-nummer?
6.
Vedhæft PDF-filen fra punkt A med dine beviser fra Søfartsstyrelsen, eller anden dokumentation fra Søfartsstyrelsen, således at vi har dokumentation for prøver der er bestået hos en anden prøveudbyder.
7. Bekræft at du giver Duelighedsklubben tilladelse til, at opbevare disse oplysninger i op til 24 måneder. Ingen andre end Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator og Søfartsstyrelsens tilsynsførende får adgang til oplysningerne.
8. Vedhæft kopi af dit sundhedskort (gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort

Ansøgninger der mangler en eller flere af disse oplysninger eller bilag, vil ikke blive behandlet af Duelighedsklubben.

Mange hilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
www.duelighed.dk