Udstedelse og genudstedelse af fritidssejlerbeviser.

Hvis du ønsker at få udstedt et fritidssejlerbevis, skal du henvende dig til en godkendt udbyder af det pågældende bevis.

Du finder en liste over godkendte udbydere på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Her kan du også se hvilke beviser udbyderen må udstede. Søfartsstyrelsen udsteder altså ikke fritidssejlerbeviser.

Genudstedelse skal du anmode om der, hvor dit oprindelige bevis er udstedt. Hvis du tidligere har fået udstedt et "speedbådsbevis" eller "bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" fra Duelighedsklubben, kan klubben gratis genudstede dette hvis du skriver til admin@duelighed.dk og oplyser dit navn og adresse samt fødselsdato. Husk at vedhæfte dokumentation for betaling af kontingent.