Udstedelse og genudstedelse af Speedbådsbevis.

Beviset er gratis for Duelighedsklubbens medlemmer. Medlemsskab koster kr. 195,- om året.
Du kan melde dig ind her.

Ønsker du ikke at være medlem, forudbetaler du omkostningerne ved bevisudstedelsen
på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789,
eller til MobilePay 35707Hvis du ikke har taget dit speedbådsbevis hos Duelighedsklubben, skal du gå ind på https://seafarer.dma.dk (selvbetjeningen for søfarende hos Søfartsstyrelsen), hvor man skal logge på med NemID/MitID. Derefter skal man klikke på 'Beviser'.
Nu kan du se om de har registreret en bestået speedbådsbevis fra en anden prøveudbyder.
Udskriv HELE SIDEN til en PDF-fil som du gemmer på din PC.

Send en mail til admin@duelighed.dk med følgende oplysninger og bilag:
1. At du ønsker udstedt/genudstedt speedbådsbevis
2. Oplys datoen for sidste kontingentindbetaling til foreningen Duelighedsklubben.
Ikke-medlemmer vedhæfter kvittering for forudbetaling af omkostninger ved bevisudstedelsen på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789, eller til MobilePay 35707
3. Dit fulde navn
4. Postadressen hvortil beviset skal fremsendes
5. Dit CPR-nummer
6. Vedhæft kopi af dit sundhedskort (gule sygesikringsbevis)
7. Vedhæft PDF-filen med dine beviser eller anden bekræftigelse fra Søfartsstyrelsen, hvis du ikke har taget speedbådsbeviset hos Duelighedsklubben
8. Bekræft at du giver Duelighedsklubben tilladedse til, at opbevare disse oplysninger i op til 24 måneder. Ingen andre end Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator og Søfartsstyrelsen tilsynsførende får adgang til oplysningerne.

Ansøgninger der mangler en eller flere af disse oplysninger eller bilag, vil ikke blive behandlet af Duelighedsklubben.

Mange hilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
www.duelighed.dk