Gå til hovedmenyen

Oprindeligt var kompasset inddelt i streger. Hvor mange?

Kategori: Kompasset, gradnettet samt rettelse for strøm, afdrift, misvisning og deviation.
  Gå videre til næste spørgsmål