Gå til hovedmenyen

Du sejler i et snævert løb.
Hvordan skal du placere dig
?

Kategori: Behørigt udkig, ansvar, vagthold, bemanding, brug af håndbøger,
krav til skibets konstruktion og udstyr, trafikruter og separeringssystemer, alkohol og medicin.
     Gå videre til næste spørgsmål