SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøverOrdblinde kan være knaldygtige radiooperatører.
Vil du have teksten i opgaverne læst højt, kan du hente et lille gratis program her.

Hvis du bare skal øve dig:
Hvis du bare skal træne dine færdigheder forud for en SRC-prøve, kan du gå direkte til "en "trænings-prøve" her.Hvis du skal til den endelige SRC-prøve:
Medlemmer af Duelighedsklubben, som vil tage den officielle SRC-prøve (Short Range Cerificate), skal omhyggeligt følge de trin som beskrives i vejledningen herunder.

Trin 1
Du læser prøvekravene, og forbereder dig grundigt til prøven f.eks. som selvstuderende, i en studiekreds, på aftenskole, i sejlklub eller sejlerskole.

Trin 2
Når du er klar til prøven, finder du en troværdig person, som overvåger at du tager prøven uden at snyde, og som opfylder kravene til at være vidne. Vi sender en mail til dit vidne for at sikre os, at du ikke snyder.

Trin 3
Hvis du har bestået prøven før den 20. maj 2019, har du ved prøvens afslutning fået oplyst et prøvenummer, som sammen med dokumentation fra vitterlighedsvidne/censor og prøveevaluering indsendes som vedhæftet fil til Duelighedsklubben admin@duelighed.dk

Hvis du har bestået prøven 20. maj 2019 eller senere, har du fået tilsendt en mail med en prøvekode og et direkte link til den formular du skal udfylde for at få dit SRC-bevis. Dit vidne har fået tilsendt en vidnekode, som du skal bruge.

Trin 4
Duelighedsklubben kontrollerer om du har betalt dit kontingent, kontrollerer og arkiverer den indsendte dokumentation med henblik på tilsyn fra SfS, kontrollerer i internetloggen at prøvetageren har haft en plausibel adfærd under prøveforløbet, samt registrerer beståede prøver i SfS-databasen jvf. Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.
Herefter sender Duelighedsklubben SRC-certifikatet med posten direkte til din adresse.

Klagevejledning. Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den sagsbehandler i Duelighedsklubben, som har godkendt eller afvist nærværende ansøgning. Sagsbehandleren videresender klagen til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator ledsaget af en udtalelse. Sagsbehandleren skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til kvalitetskoordinatoren.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan indbringes for først Energistyrelsen og derefter for Teleklagenævnet.

Registrer og start prøven her (højst 3 gange pr. døgn):
Når dit vidne er klar, kan du indtaset oplysningerne herunder og trykke på knappen for at starte en prøve.

Prøvetagerens fulde navn

Prøvetagerens e-mail-adresse

Vidnets fulde navn

Vidnets e-mail-adresse

Mit vidne er klar og har forstået hvad der kræves af ham/hende

Mit vidne er indforstået med, at Duelighedsklubben sender en kontrolmail til ham/hende

Både mit vidne og jeg er indforståede med, at Duelighedsklubben opbevarer indsendte persondata i op til 24 måneder. Disse data må udelukkende videregives til Søfartsstyrelsen og ingen andre.