SRC Certifikatprøve fra Duelighedsklubben
Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver

Læs denne vejledning grundigt inden du begynder!

Hvis du bare skal træne dine færdigheder forud for en SRC-prøve, kan du gå direkte til "Start prøven her!"som du finder nederst på denne side.

Medlemmer af Duelighedsklubben, som vil tage den officielle SRC-prøve (Shot Range Cerificate), skal omhyggeligt følge de 3 trin som beskrives i vejledningen herunder.

Trin 1
Du læser prøvekravene, og forbereder dig grundigt til prøven f.eks. som selvstuderende, i en studiekreds, på aftenskole, i sejlklub eller sejlerskole.

Trin 2
Inden du tager prøven skal du tilmelde dig prøvesystemet via en blanket på Søfartssyrelsens hjemmeside.
Når du tilmelder dig systemet betaler du 503 kr. i afgift til Søfartsstyrelsen for tilsyn med prøven samt udstedelse af et SRC-certifikat når du har bestået. Din tilmelding skal vedhæftes et foto til brug ved udstedelse af dit SRC-certifikat.

Du tilmelder dig Søfartstyrelsens prøvesystem på deres hjemmeside ved at logge ind med NemID og oplyse en af følgende eksamenskoder:

EKSAMENSKODE UGENUMMER EKSAMENPERIODE
R18HFVH 47 19. til 25. november 2018
R18E6WM 48 26. november til 02. december 2018
R18XJZS 49 03. til 09. december 2018
R185FMS 50 10. til 16. december 2018
R18AWHG 51 17. til 23. december 2018
R18NQRN 52 24. til 30. december 2018

Du finder en ugekalender her.

Du kan gå op til prøven lige så mange gange du vil i den kalenderuge, hvor du er tilmeldt, men hvis du ikke består i den pågældende uge, skal du tilmelde dig prøven i en ny uge, hvilket koster 503 kr. i afgift til Søfartsstyrelsen.

Når du har tilmeldt dig systemet på Søfartstyrelsens hjemmeside, finder du en troværdig person, som overvåger at du tager prøven uden at snyde, og som opfylder kravene til at være vidne.

Når teoriprøven er bestået får du oplyst en unik prøvekode, som sammen med dokumentation fra vitterlighedsvidne/censor og prøveevaluering indsendes til Duelighedsklubben admin@duelighed.dk Disse dokumenter skal sendes senest den sidste dag i eksamensperioden (søndag aften).

Trin 3
Hvis du har betalt dit kontingent til Duelighedsklubben kontrolleres og arkiveres den indsendte dokumentation med henblik på tilsyn fra SfS, og Duelighedsklubben kontrollerer i internetloggen at prøvetagerens IP-adresse har haft en plausibel adfærd under prøveforløbet, samt registrerer beståede prøver i SfS-databasen jvf. Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.
Herefter sender Søfartssyrelsen SRC-certifikatet med posten direkte til prøvetagerens adresse.

Klagevejledning.

Klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24.
Klagen indgives til den sagsbehandler i Duelighedsklubben, som har godkendt eller afvist nærværende ansøgning. Sagsbehandleren videresender klagen til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator ledsaget af en udtalelse. Sagsbehandleren skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til kvalitetskoordinatoren.
Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren.
Udbyderens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

 

Start prøven her!
Indtast oplysninger og tryk på knappen for at starte prøve.

Fulde navn:

Email