Kender du havne-reglerne?

OPGAVE NR. 001

Du er gæst i en lystbådehavn, og overtræder havnens regler ved, at tænde en grill på flydebroen.
Må havnefogeden tilkendegive overfor dig, at du kan undgå retslig forfølgning, hvis du betaler en bøde til havnekassen.

1) Ja - hvis bøden er rimelig i forhold til overtrædelsen
2)
Nej - under ingen omstændigheder
3) Ja - hvis havnen videresender beløbet til "Foreningen af danske sømandsenker"

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk