Kender du havne-reglerne?


Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne:

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærdiget. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen.

OPGAVE NR. 001

Du er gæst i en lystbådehavn, og overtræder havnens regler ved, at tænde en grill på flydebroen.
Må havnefogeden tilkendegive overfor dig, at du kan undgå retslig forfølgning, hvis du betaler en bøde til havnekassen.

1) Ja - hvis bøden er rimelig i forhold til overtrædelsen
2)
Nej - under ingen omstændigheder
3) Ja - hvis havnen videresender beløbet til "Foreningen af danske sømandsenker"

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk