Teori for gaster i fritidsfartøjer


Lektion nr. 8003

Tovværk, knob og stik.

Knuder på et tovværk svækker tovværkets brudstyrke med op til 40%. Nogle typer knuder svækker tovværket mere end andre.

Knuder der er selvstrammende ved træk kaldes for "stik" , mens "knob" er knuder, der ikke er selvspændende.


Løs opgaven for at komme videre.

Hvad sker der med et knob, når der trækkes i tovværket?

1) Det bliver strammere

2) Det bliver hverken strammere eller løsere

3) Det bliver mere løst

Skriv til redaktionen
Hvis du har et forslag til forbedring af denne lektions udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse lektionens nr. som står på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk