Y3 - TRÆNINGSCENTER

En tidligere underviser til ROC blev fra søfartsstyrelsen forespurgt om han havde fuldt
kendskab til GMDSS.
- "Til hvad?"
- "GMDSS"
- "Nej, det vil jeg ikke sige ja til, men til gengæld er jeg fuldt uddannet i GDSGD"
- "??? - hvad er GDSGD?"
- "Jo, det ved enhver da: Går Den Så Går Den!!"
Niels Høj Justesen


Du må støtte dig til dine bøger og notater ved løsningen af opgaverne.
Det vigtigste er, at du ikke gætter dig frem.


OPGAVE: 03_06_01

Hvad forstår du ved GMDSS?

1) Et radiokommunikationssystem ved navn: "Global Maritime Distress and Safety System"

2) En særlig nødpejlingstjeneste ved navn: "General Maritime Distortion Satellite Safety"

3) En paraplyorganisation for lystbådehavne ved navn: "Globale Marinaer Der Sammeslutter Sig"

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk