Læs dette grundigt og prøv igen.

Nedennævnte 3 betingelser skal være til stede samtidig, for at der kan opstå en ild. Ilden kan slukkes ved at fjerne en af betingelserne.

1: et brandbart materiale
2: ilt i tilstrækkelige mængder
3: en temperatur på eller over materialets antændelsestemperatur

Tilbage til opgaven