Y3 - TRÆNINGSCENTER

Du må støtte dig til dine bøger og notater ved løsningen af opgaverne.
Det vigtigste er, at du ikke gætter dig frem.

Hvor mange af nedenstående betingelser skal være til stede, for at der kan opstå en ild?

1: et brandbart materiale
2: ilt i tilstrækkelige mængder
3: en temperatur på eller over materialets antændelsestemperatur


Mindst 1 af betingelserne skal være til stede
Mindst 2 af betingelserne skal være til stede samtidig
Alle 3 betingelser skal være til stede samtidig