Y3 - TRÆNINGSCENTER

Du må støtte dig til dine bøger og notater ved løsningen af opgaverne.
Det vigtigste er, at du ikke gætter dig frem.


OPGAVE: 04_02_01

Skibe kan være målt efter de gamle regler i "Lov om måling af skibe 1954" eller de nyere regler i "Den internationale konvention om måling af skibe, 1969".

Hvorledes angives målingsresultater efter de gamle regler?

1) Brutto- og nettotonnage (GT og NT)

2) Bruttoregistertonnage og nettotonnage (BRT og NT)

3) Brutto- og nettoregistertonnage (BRT og NRT)

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk