Y3 - TRÆNINGSCENTER


OPGAVE: 04_02_02

Skibe kan være målt efter de gamle regler i "Lov om måling af skibe 1954" eller de nyere regler i "Den internationale konvention om måling af skibe, 1969".

Hvorledes angives målingsresultater efter de nye regler?

1) Brutto- og nettotonnage (GT og NT)

2) Bruttoregistertonnage og nettotonnage (BRT og NT)

3) Bruttotonnage og nettoregistertonnage (GT og NRT)

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk