Vil du være med til at trække læsset for kun 295,- kr. om året?

1) Du kan støtte klubkassen med et kontingent på
    295 kr. pr. år.
2) Dit bidrag går til foreningens drift iflg. vedtægterne.
3) Via dit kontingent er du direkte medvirkende til, at     begrænse kommercielle interesser, reklamer og     annoncer på www.duelighed.dk og i nyhedsbrevet     "Skipper-tips".
4) Din kvitteringen fra bank eller MobilePay for betaling
    af kontingent er dit  medlemsbevis.
5) Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af     Duelighedsklubben,  lader du bare være med at betale     kontingent til næste år.
Du binder dig ikke til noget.Ja - jeg støtter op om projektet!

Jeg vil gerne være nyt medlem.

Jeg er medlem i forvejen, og vil forny mit kontingent.

Jeg indbetaler kontingent 295,- kr.inden 8 dage til: 
              1) Foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789,
eller
              2
) MobilePay 35707.

Send en e-mail til mig om ca. 12 måneder, så jeg husker at forny
       mit medlemsskab hvis jeg har lyst til fortsat medlemsskab.

Navn
Adresse
Postnummer
By
E-mail

Skriv her, hvis du har en bemærkning:

Jeg giver hermed mit tilsagt til, at Duelighedsklubben opbevarer de personoplysninger som jeg afgiver i formularen herover i op til 24 måneder.
Personoplysningerne må udelukkende være tilgængelige for Duelighedsklubbens interne medarbejdere, og må under ingen omstændigheder overdrages til andre.