Rigtigt svar !

De internationale søvejsregler finder anvendelse på alle skibe i rum sø og alle dermed i forbindelse stående farvande, der kan besejles af søgående skibe.
Alle, som færdes på havet, skal følge søvejsreglerne.

Videre til næste opgave