Opgave 1:200

Hvem skal følge De internationale Søvejsregler ?


Skibe over 1 GT i farvande der kan besejles af søgående skibe
Alle, der sejler på havet
Skibe over 4 meters længde, i alle farvande,
herunder indsøer