Start en web-baseret teoretisk speedbådsprøve.

Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver.

Tilbage til start.


1. Oplysninger om prøvetageren.

 

1.01) Jeg har betalt kontingent 195,- kr. for medlemsskab af DUELIGHEDSKLUBBEN inden for de senste 12 måneder via:

MobilePay 35707 eller
Foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789

1.02) Fornavn og efternavn (nøjagtigt som på dit gule sundhedskort):


1.03) Vej/gade husnummer:


1.04) Postnummer og Bynavn:


1.05) Mailadresse (kun små bogstaver):


1.06) Fødelsdato:


1.07) Telefonnummer:1.12) Ved at indsende denne formular til Duelighedsklubben herunder erklærer jeg (prøvetageren):

At jeg personligt har gennemført ovennævnte prøve via Duelighedsklubbens hjemmeside.

At det herunder anførte vidne har overvåget prøverne fra start til slut, enten ved personlig tilstedeværelse eller via uafbrudt video og audio.

At jeg ikke har snydt eller modtaget hjælp fra andre personer under prøveforløbet, og ikke har anvendt hjælpemidler af nogen art.

At jeg er mindst 16 år gammel.

At jeg ikke er i nær familie med vidnet (d.v.s. søskende-forældrebarn-ægtefælle-samlever) og ikke har samme adresse som vidnet.

At vidnet ikke på nogen måde har personlig interesse i prøveresultatet.

At vidnet ikke personligt har bidraget til min undervisning i pensum forud for prøven.

At jeg kan bekræfte vidnets identitet som anført længere nede på denne side.

At jeg er indforstået med, at censor under den praktiske speedbådsprøve vil stille kontrolspørgsmål inden for det teoretiske pensum, og hvis der opstår tvivl om mine kundskaber, på stedet kan kræve en mundtlig overhøring eller skriftlig prøve i teori til speedbådsprøven, som forudsætning for at min speedbådsprøve kan vurderes som "Bestået".

At jeg er blevet informeret om, at klager vedrørende prøver afholdt efter Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere afgøres af de godkendte udbydere, jf. § 24. Klagen indgives til den sagsbehandler i Duelighedsklubben, som har godkendt eller afvist nærværende ansøgning. Sagsbehandleren videresender klagen til Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator ledsaget af en udtalelse. Sagsbehandleren skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til kvalitetskoordinatoren. Fristen for klage er to uger fra den dag, prøveresultatet er meddelt prøvedeltageren. Udbyderens afgørelser er endelig og kan ikke indbringes for anden myndighed.


2. Oplysninger om vidnet.

 

2.01) Fornavn og efternavn:

2.02) Vej/gade husnummer:

2.03) Postnummer og Bynavn:

2.04) Mailadresse (kun små bogstaver):

2.05) Telefonnummer:


3. Sagsbehandling.

 

Jeg har læst og forstået prøvekravene.

Mit vidne er klar til at overvåge prøven nu, kan bekræfte min identitet, og har forstået de vidnekrav som er anført ovenfor.

Både mit vidne og jeg er indforståede med, at Duelighedsklubben sender en email til mit vidne for at få bekræftet at prøven er afholdt som herover erklæret.

Både mit vidne og jeg er indforståede med, at Duelighedsklubben opbevarer indsendte persondata i op til 24 måneder. Disse data må udelukkende videregives til Duelighedsklubbens censorer, Søfartsstyrelsen og ingen andre.