Web-baseret træningsprogram til teoretisk speedbådsprøve.


Speedbådsprøven består af en teoriprøve og en praktisk sejladsprøve.


Her på siden kan du:

Forberede dig til teoriprøven (lærebog 50 sider PDF).
Øve dig på opgaver inden den endelige teoriprøve.
Læse om træningsprøvens opbygning samt vurdering af prøveresultatet.
Forberede dig til den praktiske prøve (tjekliste PDF).