Web-baseret teoretisk speedbådsprøve.

Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver.


Duelighedsklubbens speedbådsprøve består af en teoriprøve og en praktisk sejladsprøve.
Med et bevis for bestået web-baseret teoretisk speedbådsprøve, underskrevet af et vidne, slipper du for den skriftlige teori-del af speedbådsprøven. Læg mærke til at dette kun gælder når du er til prøve hos en af Duelighedsklubbens censorer.
I løbet af den praktiske sejladsprøve vil censor stille dig nogle kontrolspørgsmål i speedbådsteori, og hvis der er tvivl om dine kundskaber, skal du bestå en skriftlig prøve eller mundtlig overhøring i speedbådsteori på stedet, og så afgør censor suverænt om din speedbådsprøve som helhed er bestået.
Når du har bestået den web-baserede teoretiske speedbådsprøve, får du får automatisk et prøvebevis med 60 dages gyldighed, som du kan printe ud med det samme.

Her på siden kan du:

Forberede dig til teoriprøven (lærebog 50 sider PDF).
Øve dig på opgaver inden den endelige teoriprøve.
Gå til den endelige teoriprøøve med et vidne ved din side.
Læse om prøvekrav ved teoriprøven, prøvens opbygning samt vurdering af prøveresultatet.
Rekvirere en censor til din praktiske speedbådsprøve.
Udskrive eller verificere prøvebevis.
Forberede dig til den praktiske prøve (tjekliste PDF).