Web-baseret teoretisk speedbådsprøve.

Godkendt i henhold til Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af fritidssejlerprøver.

Tilbage til start.

Prøvekrav.

Prøven skal ifølge Fritidssejlerbekendtgørelsen omfatte søvejsregler, farvandsafmærkning, sikkerhed til søs, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer, sejladsbestemmelser og beskyttelse af havmiljøet.
Prøveaflægger skal demonstrere tilfredsstillende viden om:
1) ansvarsfordelingen om bord,
2) vigepligt,
3) indsamling og anvendelse af lokale sejladsbestemmelser og
4) adfærd og sikkerhed om bord, herunder forholdsregler ved brand, grundstødning og kollision.
Der tillades ingen hjælpemidler under prøven.

 

Vurdering af prøveresultatet.

Der tillades i alt 8 fejl ud af 50 opgaver med følgende begrænsninger:
1) Vigeregler opgave 01 - 10 maksimalt 1 fejl.
2) Ansvar opgave 12 ingen fejl.
3) Nødsignaler opgave 19 - 24 maksimalt 1 fejl.
4) Farvandsafmærkning opgave 27-31 maksimalt 1 fejl.
5) Adfærd og sikkerhed om bord opgave 32 - 43 maksimalt 1 fejl.
6) Forholdsregler ved brand opgave 44 - 47 maksimalt 1 fejl.
7) Indsamling og anvendelse af sejladsbestemmelser opgave 48 ingen fejl.

 

Prøvens opbygning.

Prøven afbrydes automatisk efter 75 minutter.
Til hver af de 50 opgaver en teoriprøve omfatter hører en gruppe af 1-15 spørgsmål, hvoraf vælges 1 tilfældig til opgaven ved hver prøve, således at der kan produceres flere millioner prøver hvor to ikke er ens.
Opgaverne er inddelt i 6 temaer.
Tema 1: Søvejsregler:
Opgave 01: Maskindrevet skib herunder lodsfartøjer, motorbåde og vandscootere på skærende kurser.
Opgave 02: Maskindrevet skib herunder lodsfartøjer, motorbåde og vandscootere på modgående kurser.
Opgave 03: Holde kurs og fart.
Opgave 04: Vigepligt maskindrevet skib møder sejlskibe, herunder surfere.
Opgave 05: Vigepligt overhalende skibe.
Opgave 06: Vigepligt maskindrevet skib møder robåde, kanoer og kajakker.
Opgave 07: Vigeregler andre skibskategorier (skibe beskæftiget med fiskeri, skibe der er begrænset i deres evne til at manøvrere og skibe, der ikke er under kommando).
Opgave 08: Forholdsregler overfor de skibe som skal gå af vejen.
Opgave 09: Forholdsregler overfor skibe som skal holde kurs og fart.
Opgave 10: Mindre fartøjer ikke må genere større skibe i deres sejlads i et snævret løb.
Opgave 11: Søvejsreglerne generelt.
Opgave 12: Ansvar.
Opgave 13: Udkiggens opgaver.
Opgave 14: Udkig generelt.
Opgave 15: Genkende lanterner og dagsignaler sejlskibe.
Opgave 16: Genkende lanterner og dagsignaler andre skibe.
Opgave 17: Generelt om skibslys og dagsignaler.
Opgave 18: Ankerligger og dykkerflag.
Opgave 19: Genkend eller vælg et nødsignal  (1:5).
Opgave 20: Genkend eller vælg et nødsignal  (2:5).
Opgave 21: Genkend eller vælg et nødsignal  (3:5).
Opgave 22: Genkend eller vælg et nødsignal  (4:5).
Opgave 23: Genkend eller vælg et nødsignal  (5:5).
Opgave 24: Anvendelse af nødsignaler.
Opgave 25: Opmærksomheds-, manøvre og advarselssignaler.
Opgave 26: Tågesignaler.
Tema 2: Farvandsafmærkning:
Opgave 27: Genkendelse og passage af sideafmærkninger.
Opgave 28: Genkendelse og passage af kompasafmærkninger.
Opgave 29: Genkendelse og passage af specialafmærkning, isoleret fareafmærkning, midlertidig vragafmærkning og midtfarvands afmærkning.
Opgave 30: Genkendelse og passage af båker.
Opgave 31: Farvandsafmærkninger generelt.
Tema 3: Sikkerhed:
Opgave 32: Sikkerhed ombord generelt.
Opgave 33: Brændstofforbrug - strøm - vind og bølger.
Opgave 34: Brændstofforbrug - hastighed.
Opgave 35: Brændstofforbrug - distance, liter/sømil.
Opgave 36: Udregning af det forventede brændstofforbrug.
Opgave 37: Hensyn overfor bløde sejlere f.eks. robåde, kajakker og sejlbåde samt eksempler på pejlemetoder ved afgørelse af hvornår der er fare for sammenstød.
Opgave 38: Sikkerhedsudstyr ombord (1:2).
Opgave 39: Sikkerhedsudstyr ombord (2:2).
Opgave 40: Håndtering af sikkerhedsudstyret.
Opgave 41: Sejlervejret … få en vejrudsigt.
Opgave 42: Sejlervejret … forstå vejudsigten og vurder risikoen.
Opgave 43: Redningsveste.
Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer.
Opgave 44: Anvendelse af pulverslukker.
Opgave 45: Anvendelse af vand ved brandbekæmpelse.
Opgave 46: Ilt, varme og brandbare materialer.
Opgave 47: Forebyggelse af brand i mindre fartøjer.
Tema 5: Sejladsbestemmelser:
Opgave 48: Lokale bestemmelser.
Opgave 49: Nationale sejladsbestemmelser.
Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet:
Opgave 50: Affald og spildevand.

Tilbage til start.