Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

To maskindrevne skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser og konstaterer at der er fare for sammenstød. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et lodsfartøj på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Din speedbåd møder et sejlskib og du har sejlskibet på din bagbords side. Der er fare for sammenstød - hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 5

A indhenter B og ønsker at overhale. Hvem skal gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en robåd på en skærende kurs i havnebassinet - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Hvordan udviser speedbådsførere “godt sømandskab“ når de møder en fartøjstype, som umiddelbart ikke kan leve op til vigereglerne hvis faren for sammenstød opstår?

Billede

Opgave 11

Må speedbåden sejle i et trafiksepareringssystem?

Billede

Opgave 12

Hvem har ansvaret for, at søvejsreglerne overholdes?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Ved sejlads om natten får du øje på dette skibs lanterner. Hvilket skib har du fået øje på?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har styrbord sidelys?

Billede

Opgave 18

Hvilken form har dagsignalet for en ankerligger?

Billede

Opgave 19

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for dit liv, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 21

Ude fra havet hører du et skib afgive 2 korte toner med fløjten. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet ser du et lys blinke 3 korte + 3 lange + 3 korte. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvilke 2 signalflag flag viser du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 2 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Hvilke skibe afgiver tågesignalet 2 på hinanden følgende lange toner med mellemrum af højst 2 minutter?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

I hvilken kompasretning er der sikker passage ved dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvad kaldes dette sømærke?

Billede

Opgave 30

Må du ankre i denne båkelinje?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret agterude og forbåken står til bagbord - til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Skal speedbådsføreren til enhver tid under en sejlads kunne fremvise en gældende forsikringspolice for relevante myndigheder?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk modstrøm?

Billede

Opgave 34

Din båd planer ved 20 knob. Du vil sejle fra A til B, og har beregnet at du skal bruge 23 liter brændstof til distancen ved en hastighed på 15 knob. Hvad sker der hvis du sejler 5 knob?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 20 knob. Hvor meget brændstof bruger du på 1,5 time ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 10 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 40 sømil. Du har brugt 100 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Hvordan forholder speedbådsføreren sig overfor badende og dyrelivet?

Billede

Opgave 38

Hvornår tjekker du om lænsepumpen virker, eller/og om der er en spand/pøs ombord?

Billede

Opgave 39

Hvor meget reservebrændstof er sund fornuft at tage med på turen?

Billede

Opgave 40

Hvordan optimerer du kroppens sukkerdepoter mens du er på tur med speedbåden?

Billede

Opgave 41

Hvorfor tjekker du altid den sidste vejrudsigt inden du sejler ud på vandet?

Billede

Opgave 42

Du er langt væk fra havnen med speedbåden. Det blæser pludselig og op og søen rejser sig faretruende. Hvad gør du?

Billede

Opgave 43

Hvorledes beskrives en redningsvest med en opdrift på 100 Newton?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din båd midt ude i Storebælt, og du må opgive at slukke branden. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Hvad bruger du til at slukke en brand i træ, stof, pressening eller lignende?

Billede

Opgave 46

Hvad er mest effektivt når du vil slukke en brand ved afkøling?

Billede

Opgave 47

Du er på tur med speedbåden. Pludselig går motoren i stå. Hvorfor skal du lade være med, bare at bruge selvstarteren for at komme i gang igen, uden først at havde udbedret fejlen?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må der udledes toiletspildevand i havet?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.