Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

To maskindrevne skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser og konstaterer at der er fare for sammenstød. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et andet maskindrevet skib på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Hvad siger søvejsreglerne om et sejlskib, som tillige fremdrives med maskinen?

Billede

Opgave 5

Når et skib indhenter et andet skib og ønsker at overhale, hvem skal så gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kano på en skærende kurs - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Hvordan udviser speedbådsførere “godt sømandskab“ når de møder en fartøjstype, som umiddelbart ikke kan leve op til vigereglerne hvis faren for sammenstød opstår?

Billede

Opgave 11

Må speedbåden sejle i et trafiksepareringssystem?

Billede

Opgave 12

Hvem har ansvaret for, at søvejsreglerne overholdes?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har toplys?

Billede

Opgave 18

Hvordan kan du om natten se på et skib at det har dykker ude?

Billede

Opgave 19

Ude fra havet hører du et dobbelt knaldsignal med mellemrum af ca.15-20 minutter. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 20

Ude til havs observerer du flammer om bord i et skib (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.). Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Ude over havet ser du raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, affyret med korte mellemrum. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 23

Du observerer et skib som viser disse 2 signalflag. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du nærmer dig et løb, et farvand, en krumning eller et område, hvor andre skibe kan være i skjul af en mellemliggende hindring. Hvilket advarselssignal afgiver du med fløjten?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 28

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 29

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen (dobbelt rød over hvid) på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 30

Hvad foregår der her?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret agterude og forbåken står til bagbord - til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Hvad kræves af den der har hænderne på rattet/styrer speedbåden?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

Din båd planer ved 20 knob. Du vil sejle fra A til B, og har beregnet at du skal bruge 23 liter brændstof til distancen ved en hastighed på 15 knob. Hvad sker der hvis du sejler 5 knob?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 30 knob. Hvor langt tid kan du sejle på 80 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 25 sømil. Din motor bruger 60 liter i timen ved en marchfart på 50 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Hvordan forholder speedbådsføreren sig overfor bløde sejlere f.eks. robåde, kajakker og sejlbåde?

Billede

Opgave 38

Hvad gør du med pyrotekniske redningssignaler når de bliver for gamle?

Billede

Opgave 39

Hvor lang et stykke tov/kæde vil du som minimum bruge til ankring på 4 meters dybde?

Billede

Opgave 40

Hvad fortæller en god skipper sin besætning og passagerer om påklædning i god tid inden sejlturen?

Billede

Opgave 41

Hvor finder du en opdateret vejrudsigt inden du sejler ud?

Billede

Opgave 42

Hvad forstår du ved NØ-gående strøm?

Billede

Opgave 43

Hvad sker der, hvis man har valgt en svømmevest frem for en redningsvest, falder overbord, og i det kolde vand mister førligheden i arme og ben?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Er det realistisk at forvente, at man kan slukke f.eks. en motorbrand med en 2 kg. pulverslukker?

Billede

Opgave 45

Hvad vil du benytte ved slukning af brand i en person?

Billede

Opgave 46

Hvad er mest effektivt når du vil slukke en brand ved afkøling?

Billede

Opgave 47

Hvad er en god rutine til forebyggelse af brand, med hensyn til brændstof ombord?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om vildt- og naturreservater, hvor sejlads og ophold er forbudt?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du udlede spildevand fra søtoilettet i en havn?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.