Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fare for sammenstød - hvad gør du?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et lodsfartøj på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Hvilken grundregel skal i almindelighed følges når der er fare for sammenstød for fartøjer på skærende kurs?

Billede

Opgave 5

A nærmer sig B og ønsker at passere. Er der tale om en overhaling?

Billede

Opgave 6

Skal speedbåden gå af vejen for robåde, kanoer, kajakker og lignende fartøjer?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Et fartøj med stor manøvredygtighed møder et fartøj med ringe evne til at manøvrere. Hvad er “godt sømandskab“ i denne situation?

Billede

Opgave 11

Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Kan du komme i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne?

Billede

Opgave 12

På ethvert skib eller fartøj skal der være en fører. Hvad er bådførerens pligter og ansvarsområde?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Er det klogt at have en kikkert ombord?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 17

Hvad forstår du ved sidelys?

Billede

Opgave 18

Hvordan kan du om natten se på et skib at det har dykker ude?

Billede

Opgave 19

Din båd synker, og du vurderer at dit liv er i fare, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Ude til havs observerer du flammer om bord i et skib (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.). Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet ser du et lys blinke 3 korte + 3 lange + 3 korte. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvilke 2 signalflag flag viser du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du observerer en hvid raket. Hvad er det?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 29

Hvad betyder denne specialafmærkning?

Billede

Opgave 30

Hvad sker der her?

Billede

Opgave 31

Må et skib ankres i fyr- eller båkelinjer?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Må du overdrage rattet/styringen af speedbåden til en person med speedbådsbevis, som er påvirket af stoffer eller hvis alkoholmængde i blodet overstiger 0,5 promille?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

Din båd planer ved 15 knob. Du vil sejle fra A til B, og har beregnet at du skal bruge 23 liter brændstof til distancen ved en hastighed på 20 knob. Hvad sker der hvis du sejler 30 knob?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 20 knob. Hvor langt tid kan du sejle på 60 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 25 sømil. Din motor bruger 60 liter i timen ved en marchfart på 50 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Hvordan konstaterer du om der er fare for sammenstød med andet skib på skærende kurs?

Billede

Opgave 38

Hvornår skal du gennemgå sikkerhedsudstyret med de ombordværende?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er vigtig at have om bord hvis du får motorstop på dybt vand i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Et fald i legemstemperaturensom følge af ophold i koldt vand, medfører næsten omgående en nedsættelse af temperaturen i arme og ben. Hvad er problemet?

Billede

Opgave 41

Hvor finder du en opdateret vejrudsigt inden du sejler ud?

Billede

Opgave 42

Hvordan er det med bølger i fralandsvind?

Billede

Opgave 43

Hvad er fordelen ved en fastvest?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Hvordan og hvor ofte skal du kontrolleres ildslukkeren om bord?

Billede

Opgave 45

Hvorfor må du ikke hælde vand på en brændende væske, som f.eks. hvis der er gået ild i fritureolien?

Billede

Opgave 46

Hvad er mest effektivt når du vil slukke en brand ved kvælning?

Billede

Opgave 47

Hvornår er faren for eksplosionsbrand særligt stor?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om lokale sejladsbetemmelser, f.eks. fartbegrænsninger?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må der udledes toiletspildevand i havet?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.