Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fare for sammenstød – hvad gør du?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et andet maskindrevet skib på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Et fartøj med disse skibslys nærmer sig din speedbåd fra bagbord på skærende kurs. Der opstår fra for sammenstød – hvad gør du?

Billede

Opgave 5

A indhenter B og ønsker at overhale. Hvem skal gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kajak på en skærende kurs og tilmed i et afmærket sejlløb. Der er fare for sammenstød – hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Må speedbåden genere større skibe i deres sejlads i et snævret løb?

Billede

Opgave 11

Hvem skal følge søvejsreglerne?

Billede

Opgave 12

Under hvilke forhold er det særlig vigtigt at være en dygtig op præcis navigatør med en speedbåd?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad skal udkiggen blandt andet holde øje med?

Billede

Opgave 15

Hvilke skibslys skal dette sejlskib føre når det er mørkt eller sigtbarheden er nedsat?

Billede

Opgave 16

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 17

Hvad forstår du ved agterlys?

Billede

Opgave 18

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 19

Ude fra havet hører du et dobbelt knaldsignal med mellemrum af ca.15–20 minutter. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 20

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 21

Ude over havet ser du raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, affyret med korte mellemrum. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet ser du et lys blinke 3 korte + 3 lange + 3 korte. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvilke 2 signalflag flag viser du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du observerer en grøn raket. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 28

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 29

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 30

Hvad sker der her?

Billede

Opgave 31

Hvis du sejler i en båkelinje med båkerne næsten ret agterude og forbåken står til styrbord – til hvilken side skal du dreje for at komme ind i båkelinjen?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Skal speedbådsføreren til enhver tid under en sejlads kunne fremvise en gældende forsikringspolice for relevante myndigheder?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

Din båd planer ved 15 knob. Du vil sejle fra A til B, og har beregnet at du skal bruge 23 liter brændstof til distancen ved en hastighed på 20 knob. Hvad sker der hvis du sejler 30 knob?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 20 knob. Hvor lang bliver den sejlede distance på 60 liter brændstof ved denne hastighed.

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 50 sømil. Din motor bruger 40 liter i timen ved en marchfart på 25 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Hvordan forholder speedbådsføreren sig overfor bløde sejlere f.eks. robåde, kajakker og sejlbåde?

Billede

Opgave 38

Hvordan skal pyrotekniske redningssignaler opbevares?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er vigtig at have om bord hvis du får motorstop på dybt vand i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Hvad skal skipperen overveje når luften og vandet er koldt?

Billede

Opgave 41

Du tjekker altid den almindelige vejrudsigt for dit område inden du sejler ud, men hvorfor er det væsentligt også at kende farvandsudsigten?

Billede

Opgave 42

Ved hvilke vindhastigheder bør små og smalle fartøjer, ifølge Søsportens Sikkerhedsråd, holde sig fra at sejle ud på åbent vand?

Billede

Opgave 43

Du tjekker selvfølgelig, om indikatorer på redningsvesten står i det grønne felt, hver gang du skal ud at sejle. Men, hvor ofte bør du gennemgribende servicere og kontrollere din oppustelige redningsvest?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din motor midt ude i Storebælt. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Må man slukke en benzinbrand med vand?

Billede

Opgave 46

Hvad er mest effektivt når du vil slukke en brand ved afkøling?

Billede

Opgave 47

Hvad med reservedunken til brændstof?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må der udledes toiletspildevand i havet?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.