Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Når der er fare for sammenstød mellem 2 maskindrevne skibe på skærende kurs — hvem skal så vige?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et lodsfartøj på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

En speedbåd møder en surfer på skærende kurs. Der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 5

A indhenter B og ønsker at overhale. Hvem skal gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

Skal speedbåden gå af vejen for robåde, kanoer, kajakker og lignende fartøjer?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Et fartøj med stor manøvredygtighed møder et fartøj med ringe evne til at manøvrere. Hvad er “godt sømandskab“ i denne situation?

Billede

Opgave 11

Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Kan du komme i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne?

Billede

Opgave 12

Hvem har ansvaret for bådens tekniske installationer, deres tilstand og driftssikkerhed, herunder selve motoren med aksel og skrue, brændstoftank, rørforbindelser, filtre, akkumulatorer og det elektriske ledningsnet?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Hvad siger søvejsreglerne om udkig?

Billede

Opgave 15

Hvad har du fået i sigte?

Billede

Opgave 16

Hvilke lanterner skal du have på speedbåden?

Billede

Opgave 17

Hvornår skal skibslyset være tændt?

Billede

Opgave 18

Hvordan vil du passere et skib der viser signalflaget A?

Billede

Opgave 19

Din båd synker, og du vurderer at dit liv er i fare, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Ude fra havet hører du et tågesignalapparat som bruges uafbrudt. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Ude over havet ser du raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, affyret med korte mellemrum. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal med tågeapparatet eller søgelyset i form af SOS efter morsesystemet. Hvordan er dette signal?

Billede

Opgave 23

Du observerer et skib som viser disse 2 signalflag. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 3 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

I hvilken kompasretning er der sikker passage ved dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 30

Hvad sker der her?

Billede

Opgave 31

Må du fortøje i et sømærke?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Hvad kræves af den der har hænderne på rattet/styrer speedbåden?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk modstrøm?

Billede

Opgave 34

Din båd planer ved 15 knob. Du vil sejle fra A til B, og har beregnet at du skal bruge 23 liter brændstof til distancen ved en hastighed på 20 knob. Hvad sker der hvis du sejler 30 knob?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 20 knob. Hvor lang bliver den sejlede distance på 60 liter brændstof ved denne hastighed.

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 10 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 40 sømil. Du har brugt 100 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Hvad hvis du tvivler på, om der er fare for sammenstød med et andet skib?

Billede

Opgave 38

Hvornår tjekker du om lænsepumpen virker, eller/og om der er en spand/pøs ombord?

Billede

Opgave 39

Hvor lang et stykke tov/kæde vil du som minimum bruge til ankring på 20 meters dybde?

Billede

Opgave 40

Hvad kan hjælpe til med at man holder varmen, hvis man ryger i vandet?

Billede

Opgave 41

Hvorfor tjekker du altid den sidste vejrudsigt inden du sejler ud på vandet?

Billede

Opgave 42

Du er langt væk fra havnen med speedbåden. Det blæser pludselig og op og søen rejser sig faretruende. Hvad gør du?

Billede

Opgave 43

Hvad med børn og redningsveste?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Hvordan og hvor ofte skal du kontrolleres ildslukkeren om bord?

Billede

Opgave 45

Må man slukke en benzinbrand med vand?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad gør du med gasflasken?

Billede

Opgave 47

Hvordan er det med landstrøm 230 V?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om vildt- og naturreservater, hvor sejlads og ophold er forbudt?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du udlede spildevand fra søtoilettet i en havn?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.