Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

Når der er fare for sammenstød mellem 2 maskindrevne skibe på skærende kurs — hvem skal så vige?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et lodsfartøj på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Din speedbåd møder et sejlskib og du har sejlskibet på din bagbords side. Der er fare for sammenstød - hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 5

Når et skib indhenter et andet skib og ønsker at overhale, hvem skal så gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kajak på en skærende kurs og tilmed i et afmærket sejlløb. Der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Et fartøj med stor manøvredygtighed møder et fartøj med ringe evne til at manøvrere. Hvad er “godt sømandskab“ i denne situation?

Billede

Opgave 11

Hvem skal følge søvejsreglerne?

Billede

Opgave 12

Hvad skal du gøre hvis du observerer et nødsignal?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Er det klogt at have en kikkert ombord?

Billede

Opgave 15

Hvad har du fået i sigte?

Billede

Opgave 16

Du får om natten øje på et skib der viser disse lys. Hvilket skib har du fået øje på?

Billede

Opgave 17

Hvornår skal skibslyset være tændt?

Billede

Opgave 18

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 19

Ude fra havet hører du et dobbelt knaldsignal med mellemrum af ca.15-20 minutter. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 20

Ude til havs observerer du flammer om bord i et skib (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.). Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 23

Du observerer et skib som viser disse 2 signalflag. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du observerer en hvid raket. Hvad er det?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 28

I hvilken kompasretning er der sikker passage ved dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvordan passerer du dette sømærke?

Billede

Opgave 30

Hvad sker der her?

Billede

Opgave 31

Må et skib ankres i fyr- eller båkelinjer?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Må du overdrage rattet/styringen af speedbåden til en person som ikke har speedbådsbevis?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

Din båd planer ved 15 knob. Du vil sejle fra A til B, og har beregnet at du skal bruge 23 liter brændstof til distancen ved en hastighed på 20 knob. Hvad sker der hvis du sejler 30 knob?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 100 liter i timen ved en hastighed på 40 knob. Hvor lang bliver den sejlede distance på 50 liter brændstof ved denne hastighed.

Billede

Opgave 36

Du vil sejle fra A til B hvilket er en distance på 10 sømil. Din motor bruger 30 liter i timen ved en marchfart på 15 knob. Hvor meget brændstof skal du have med til turen?

Billede

Opgave 37

Hvordan forholder speedbådsføreren sig overfor badende og dyrelivet?

Billede

Opgave 38

Hvornår tjekker du om dine lanterner lyser klart?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er vigtig at have om bord hvis du får motorstop på dybt vand i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Hvilke af disse symptomer kan være tegn på let underafkøling?

Billede

Opgave 41

Hvorfor tjekker du altid den sidste vejrudsigt inden du sejler ud på vandet?

Billede

Opgave 42

Hvilke både påvirkes mest af vinden?

Billede

Opgave 43

Hvorledes beskrives en redningsvest med en opdrift på 275 Newton?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din motor midt ude i Storebælt. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Hvad bruger du til at slukke en brand i træ, stof, pressening eller lignende?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad sker der hvis man fjerner alt brandbart materiale i nærheden af ilden?

Billede

Opgave 47

Tobaksrygning og brug af åben ild om bord er naturligvis forbudt når der påfyldes brændstof. Hvad skal du også sikre dig?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om lokale sejladsbetemmelser, f.eks. fartbegrænsninger?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du smide andet affald i havet omkring Danmark end frisk affald fra fisk du lige har fanget og renset?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.