Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

En særlig dansk regel foreskriver, at skibe på vej ind i en havn holder tilbage for et skib på vej ud, hvis begge skibe ikke kan passere sikkert samtidigt. Gælder det i alle havne?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et lodsfartøj på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Hvad siger søvejsreglerne om et sejlskib, som tillige fremdrives med maskinen?

Billede

Opgave 5

Når et skib indhenter et andet skib og ønsker at overhale, hvem skal så gå af vejen, og tage ansvaret for, at passagen sker på en sikker måde?

Billede

Opgave 6

Skal speedbåden gå af vejen for robåde, kanoer, kajakker og lignende fartøjer?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Hvordan udviser speedbådsførere “godt sømandskab“ når de møder en fartøjstype, som umiddelbart ikke kan leve op til vigereglerne hvis faren for sammenstød opstår?

Billede

Opgave 11

Hvem skal følge søvejsreglerne?

Billede

Opgave 12

Hvem har ansvaret for bådens tekniske installationer, deres tilstand og driftssikkerhed, herunder selve motoren med aksel og skrue, brændstoftank, rørforbindelser, filtre, akkumulatorer og det elektriske ledningsnet?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Er det klogt at have en kikkert ombord?

Billede

Opgave 15

Hvilke skibslys skal dette sejlskib føre når det er mørkt eller sigtbarheden er nedsat?

Billede

Opgave 16

Hvad har vi her?

Billede

Opgave 17

Hvilken farve har agterlys?

Billede

Opgave 18

Hvordan kan du om natten se på et skib at det har dykker ude?

Billede

Opgave 19

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for dit liv, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 20

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 21

Ude fra havet hører du et skib afgive 2 korte toner med fløjten. Hvad er det?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet hører du lydsignalet fem korte med fløjten fra et skib. Hvad betyder det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvilke 2 signalflag flag viser du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Hvad betyder 5 korte toner med fløjten?

Billede

Opgave 26

Hvilke skibe afgiver tågesignalet 1 lang + 1 kort + 1 kort med mellemrum af højst 2 minutter?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Hvorledes kan/skal dette sømærke passeres når du sejler udgående?

Billede

Opgave 28

Hvilken fyrkarakter har dette sømærke?

Billede

Opgave 29

Hvordan passerer du dette sømærke?

Billede

Opgave 30

Må du ankre i denne båkelinje?

Billede

Opgave 31

Må du fortøje i et sømærke?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Hvor langt skal du være fra kysten før du må plane med speedbåden?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk modstrøm?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 40 liter i timen ved en hastighed på 20 knob. Hvor langt tid kan du sejle på 60 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 15 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 30 sømil. Du har brugt 60 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Du pejler et fartøj, som nærmer sig på skærende kurs, ved at sigte på det over et med et fast punkt på land, f.eks. en antennemast, en bygning eller en vindmølle. Gentagne pejlinger ændrer sig ikke, men du ændrer både kurs og fart mellem pejlingerne. Kan du bruge denne pejling til at afgøre om der er fare for sammenstød?

Billede

Opgave 38

Hvordan skal pyrotekniske redningssignaler opbevares?

Billede

Opgave 39

Hvor lang et stykke tov/kæde vil du som minimum bruge til ankring på 4 meters dybde?

Billede

Opgave 40

Hvad skal skipperen overveje når luften og vandet er koldt?

Billede

Opgave 41

Du er til søs, og kommer i tvivl om vejrets udvikling i de kommende timer. Heldigvis har du mobiltelefonen med i en vandtæt plastikpose. Hvordan får du en frisk vejrudsigt via mobiltelefonen?

Billede

Opgave 42

Hvordan planlægger du sejladsen med hensyn til vind og bølger?

Billede

Opgave 43

Hvorledes beskrives en redningsvest med en opdrift på 100 Newton?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din båd midt ude i Storebælt, og du må opgive at slukke branden. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Hvorfor må du ikke hælde vand på en brændende væske, som f.eks. hvis der er gået ild i fritureolien?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad sker der hvis man fjerner alt brandbart materiale i nærheden af ilden?

Billede

Opgave 47

Hvorfor er det vigtigt altid at holde motor, motorrum og el-installationer rengjorte i speedbåden?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om lokale sejladsbetemmelser, f.eks. fartbegrænsninger?

Billede

Opgave 49

Hvor finder du oplysninger om nationale sejladsbestemmelser for danske farvande?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du smide andet affald i havet omkring Danmark end frisk affald fra fisk du lige har fanget og renset?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.