Du må få hjælp og bruge alle hjælpemidler når du øver dig.

Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.


Tema 1: Søvejsregler

Opgave 1

To maskindrevne skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser og konstaterer at der er fare for sammenstød. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 2

Speedbåden møder et andet maskindrevet skib på modgående kurs eller næsten modgående kurs. Hvem skal gå af vejen?

Billede

Opgave 3

Når der er fare for sammenstød for skibe på skærende kurs, skal det ene skib vige ifølge søvejsreglerne. Hvilken forpligtigelse har det andet skib?

Billede

Opgave 4

Hvad siger søvejsreglerne om et sejlskib, som tillige fremdrives med maskinen?

Billede

Opgave 5

A nærmer sig B og ønsker at passere. Er der tale om en overhaling?

Billede

Opgave 6

En speedbåd møder en kano på en skærende kurs - der er fare for sammenstød - hvem skal vige?

Billede

Opgave 7

Hvilke skibe skal speedbåden altid gå af vejen for, uanset om de nærmer sig fra styrbord eller bagbord?

Billede

Opgave 8

Du er med speedbåden i en situation, hvor du skal gå af vejen for et andet skib. Hvordan tager du effektive forholdsregler til at holde godt klar?

Billede

Opgave 9

Med speedbåden B er du kommet i en situation, hvor der er fare for sammenstød med et maskindrevet fartøj A som nærmer sig fra bagbord på skærende kurs. Ifølge reglerne er du forpligtigelse er at holde kurs og fart, men mens A nærmer, sig går det op for dig at sammenstød ikke kan undgås, uden at du gør noget. Hvordan skal du manøvrere?

Billede

Opgave 10

Må speedbåden genere større skibe i deres sejlads i et snævret løb?

Billede

Opgave 11

Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Kan du komme i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne?

Billede

Opgave 12

Hvem kan blive erstatningspligtig, hvis båden bliver indblandet i en ulykke, hvor der sker skade på personer, fartøjer eller havmiljøet?

Billede

Opgave 13

Hvad kræves der blandt andet af udkiggen ombord på speedbåden?

Billede

Opgave 14

Er det klogt at have en kikkert ombord?

Billede

Opgave 15

Hvad ser du?

Billede

Opgave 16

Hvilket skib viser dette dagsignal?

Billede

Opgave 17

Hvorfor er det vigtigt, at båden er udstyret med godkendte lanterner, selv om man kun bruger båden om dagen?

Billede

Opgave 18

Hvordan vil du passere et skib der viser signalflaget A?

Billede

Opgave 19

Ude fra havet hører du knaldsignaler med mellemrum af præcist 1 minut. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 20

Ude fra havet hører du et tågesignalapparat som bruges uafbrudt. Hvad kan det være?

Billede

Opgave 21

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for din speedbåd og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Hvad gør du?

Billede

Opgave 22

Ude fra havet hører du et tågesignalapparat afgive 3 korte + 3 lange + 3 korte toner. Hvad er det?

Billede

Opgave 23

Der er opstået alvorlig og overhængende fare for dit skib og besætning, så du beslutter at afgive et nødsignal. Du har visuel kontakt med et andet fartøj. Hvad gør du?

Billede

Opgave 24

Hvornår må man udsende et nødsignal?

Billede

Opgave 25

Du nærmer dig et andet skib, og forstår af en eller anden grund ikke det andet skibs hensigter eller manøvrer eller er i tvivl om, hvorvidt det andet skib tager fyldestgørende forholdsregler til at undgå sammenstød. Hvilket advarselssignal skal du straks afgive med fløjten?

Billede

Opgave 26

Ude i tågen hører du tågesignalet 1 lang efterfulgt af 2 korte toner. Hvad kan det være?

Billede

Tema 2: Farvandsafmærkning

Opgave 27

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 28

Hvilken farve har lyset fra dette sømærke når det er mørkt?

Billede

Opgave 29

Det er tusmørke og du kan kun se silhuetten og lysrefleksen på sømærket. Hvad er det for et sømærke?

Billede

Opgave 30

Må du ankre i denne båkelinje?

Billede

Opgave 31

Må du fortøje i et sømærke?

Billede

Tema 3: Sikkerhed ombord

Opgave 32

Hvor langt skal du være fra kysten før du må plane med speedbåden?

Billede

Opgave 33

Du vil sejle fra A til B. Hvad sker der med brændstofforbruget på turen hvis du uventet får stærk medvind og medsø?

Billede

Opgave 34

På vej hjem fra en dejlig sejltur opdager du, at du har brugt lidt for meget brændstof, og måske ikke kan nå hjem med det du har tilbage. Hvad gør du?

Billede

Opgave 35

Din motor bruger 100 liter i timen ved en hastighed på 40 knob. Hvor lang tid kan du sejle på 50 liter brændstof ved denne hastighed?

Billede

Opgave 36

Du har sejlet fra A til B med en fart på 15 knob. Efter sejlturen viser loggen at den sejlede distance var 30 sømil. Du har brugt 60 liter brændstof. Hvor meget brændstof bruger din motor ved denne hastighed?

Billede

Opgave 37

Du pejler et fartøj, som nærmer sig på skærende kurs, med pejlekikkert eller pejlekompas. Gentagne pejlinger ændrer sig ikke, så der er fare for sammenstød. Hvad gør du?

Billede

Opgave 38

Hvordan skal pyrotekniske redningssignaler opbevares?

Billede

Opgave 39

Hvilket sikkerhedsudstyr er vigtig at have om bord hvis du får motorstop på dybt vand i hårdt vejr?

Billede

Opgave 40

Hvad skal skipperen overveje når luften og vandet er koldt?

Billede

Opgave 41

Hvor finder du en opdateret vejrudsigt inden du sejler ud?

Billede

Opgave 42

Hvordan er det med bølger i pålandsvind?

Billede

Opgave 43

Hvem har ansvaret for, at der er passende og godkendte redningsveste til alle ombord?

Billede

Tema 4: Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer

Opgave 44

Der er gået ild i din motor midt ude i Storebælt. Hvad gør du?

Billede

Opgave 45

Må man slukke en benzinbrand med vand?

Billede

Opgave 46

Der er opstået en brand ombord. Hvad gør du med gasflasken?

Billede

Opgave 47

Hvem bør du tilkalde, hvis der skal pilles ved el-installationerne ombord på din speedbåd?

Billede

Tema 5: Sejladsbestemmelser

Opgave 48

Hvor finder du oplysninger om en havns særlige sejladsbestemmelser?

Billede

Opgave 49

Hvor gælder de nationale sejladsbestemmelser?

Billede

Tema 6: Beskyttelse af havmiljøet

Opgave 50

Må du smide andet affald i havet omkring Danmark end frisk affald fra fisk du lige har fanget og renset?

Billede


Afbryd øvelses-testen og gå tilbage til start.