Udstedelse og genudstedelse af "Bevis for duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere".

Beviset er gratis for Duelighedsklubbens medlemmer. Medlemsskab koster kr. 195,- om året.
Du kan melde dig ind her.

Ønsker du ikke at være medlem, forudbetaler du omkostningerne ved bevisudstedelsen
på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789,
eller til MobilePay 35707


Et duelighedsbevis kræver at du har bestået to delprøver:

1. Teoretisk delsprøve og
2. Praktisk delprøve (eller speedbådsbevis)

Hvis du har taget både den teoretisk delprøve og den praktiske delprøve (eller speedbådsbevis) hos Duelighedsklubben, skal du følge denne vejledning:

Send en mail til admin@duelighed.dk med følgende oplysninger og bilag:
1. At du ønsker udstedt/genudstedt Duelighedsbevis for Fritidssejlere
2. På hvilken dato har du sidst indbetalt kontingent til foreningen Duelighedsklubben?
Ikke-medlemmer vedhæfter kvittering for forudbetaling af omkostninger ved bevisudstedelsen på kr. 195,- til foreningens bankkonto i Syd Bank reg, nr.0570 konto nr. 0000439789, eller til MobilePay 35707
3. Hvad er dit fulde navn?
4. Til hvilken postadresse skal beviset fremsendes?
5. Hvad er dit CPR-nummer?
6. Hvilke delprøver har du bestået hos Duelighedsklubben (teori-praktik-speedbådsbevis)?
7
. Bekræft at du giver Duelighedsklubben tilladelse til, at opbevare disse oplysninger i op til 24 måneder. Ingen andre end Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator og Søfartsstyrelsens tilsynsførende får adgang til oplysningerne.
9. Vedhæft kopi af dit sundhedskort (gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort

Ansøgninger der mangler en eller flere af disse oplysninger eller bilag, vil ikke blive behandlet af Duelighedsklubben.

Mange hilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
www.duelighed.dk