Udstedelse og genudstedelse af
Short Range Certificate (VHF).

Beviset er gratis for Duelighedsklubbens medlemmer.

Du kan tage VHF/SRC-radioprøven hos Duelighedsklubben her. Når prøven er bestået udsteder Duelighedsklubben dit SRC-certifikat.

Du sender en mail med følgende oplysninger til admin@duelighed.dk :
1) At du har mistet dit SRC-cerifikat
2) At du ønsker nyt SRC-certifikat tilsendt
3) Oplys dato for sidste kontingentindbetaling til Duelighedsklubben.
4
). Dit fulde navn
5) Vej/gade og husnummer
6). Postnummer og by
7) Vedhæft kopi af gule sygesikringsbevis/sundhedsbevis
8) Vedhæft en PDF-fil med kopi af dine beviser eller anden bekræftigelse fra Søfartsstyrelsen på at du har bestået SRC-prøven
SÅDAN GØR DU: Brug dit Nem-ID til at logge ind på https://seafarer.dma.dk (selvbetjeningen for søfarende hos Søfartsstyrelsen). Klik derefter på "'Beviser"'. Nu kan du se om de har registreret en bestået SRC-prøve.
Udskriv HELE SIDEN til en PDF-fil som du gemmer på din PC og videresender til Duelighedsklubben.
8. Bekræft at du giver Duelighedsklubben tilladedse til, at opbevare disse oplysninger i op til 24 måneder. Ingen andre end Duelighedsklubbens kvalitetskoordinator og Søfartsstyrelsen tilsynsførende får adgang til oplysningerne.

Ansøgninger der mangler en eller flere af disse oplysninger eller bilag, vil ikke blive behandlet af Duelighedsklubben.Mange hilsner
DUELIGHEDSKLUBBEN
www.duelighed.dk