GPS-søkortplottere i fritidsskibe
Et frivilligt tillægskursus til Duelighedsprøven

 

0202 Generelt om navigationsmidler i fritidsskibe.

En plotter er et instrument, hvor et elektronisk søkort kan indlæses i plotterens elektroniske hukommelse. I nogle tilfælde preloaded ellers med et hukommelses kort,.

Plotteren tilsluttes desuden med forskellige data signal givere f.eks. GPS antenne, Vindinstrument, Lod, Hav temperatur,Ror position, Sensorer på motor, o.m.a., på basis af disse data kan plotteren beregne og vise en mængde informationer på skærmen.

Alt i alt et super instrument der kan meget mere end at plotte din position, og som har gjort navigationen blandt os fritidssejlere langt mere sikker end tidligere.

Ikke alle plotters har en GPS antenne indbygget, men alle har en GPS data dekoder indbygget. Mange kræver en ekstern GPS antenne, bedst anbragt over dæk med fri sigt til hele himmel hvælvet. Er det en plotter med indbygget GPS antenne, fungerer den ofte dårligt under dæk.

Der kan være flere instrumenter der behøver GPS data og er disse sammenkoblet i et eller andet netværk og hver enhed desuden har tilsluttet sin egen GPS antenne bliver systemet forvirret. Ofte kan dette problem klares i opsætningen af instrumenterne så man kun monterer en GPS antenne.

Der kan være en stor sikkerheds fordel i at have redundante systemer ombord. F.eks. Et system bestående af Plotter og AIS Rx/Tx der deles om samme GPS antenne, og et helt adskilt system f.eks. VHF radio med AIS modtagelse som har egen GPS antenne. Svigter et system kan man stadig se sin position på det andet.
Selvfølgelig skal redundante kredse strøm forsynes separat.

Plotteren kan kun vise beholdne kurs såfremt båden bevæger sig over grund. Ligger båden fortøjet eller stille, vil skibssymbolet dreje sig i flere retninger og vise forskellige kompasretninger. Så strengt taget viser det trekantede symbol kun bådens position på søkortet.
Hvorvidt dette stemmer med virkeligheden afhænger af bl. a. af søkortets rigtighed, unøjagtigheder i positions beregning, tidsforsinkelser i hele systemet, bådens hasighed, m.m.


Løs opgaven for at komme videre:

I billedet ovenfor ses en lille sort trekant. Hvad tror du den viser?
A Fartøjets aktuelle position og sejlede kurs
B Fartøjets aktuelle position på søkortet, som ikke nødvendigvis er den samme som i virkeligheden.
C Fartøjets aktuelle position og styrede kurs

 

01 Indledning og startside

02 Generelt om navigationshjælpemidler

03 Teknologien bag GPS-positionering

04 Hvordan virker GPS-søkortplotteren i praksis?

05 Tilslutning til netværk

06 Hvad skal man passe på ... hvor går det galt?

07 Prøv selv!

08 Overvejelser ved anvendelse af søkortplottere

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk