GPS-søkortplottere i fritidsskibe
Et frivilligt tillægskursus til Duelighedsprøven

 

0302 Teknologien bag GPS-positionering.

Populært sagt sender satellitterne et radiosignal med satellittens nøjagtige position (vinkelret over jordoverfladen) og tidspunktet for afsendelsen af radiosignalet.

Satellitterne har indbygget et meget nøjagtigt atomur. GPS modtageren ombord på båden har også indbygget et meget nøjagtigt ur, og kan nu kalkulere afstanden til satellitterne ud fra den tid radiosignalet har været undervejs, og beregne en cirkulær stedlinje på jordoverfladen, hvor fartøjet kan befinde sig.
Beregningen af 2 satellitters data giver 2 punkter på jordoverfladen hvor skibet kan befinde sig, altså der hvor de to cirkulære stedlinjer krydser hinanden, og med samtidige data fra 3 satellitter har du en rimelig nøjagtig positionsbestemmelse til havsejlads.

Langt de fleste søkortplottere kan modtage samtidigt fra 12 eller flere satellitter, og kan beregne og kalkulere en ny position hvert sekund med en usikkerhed på under 5 meter.


Løs opgaven for at komme videre:

Hvordan kalkulerer GPS'en afstanden til satellitterne?
A Ud fra radiosignalets afbøjning i ionosfæren
B Ved hjælp af satellitens vinkel over horisonten
C Ud fra den tid radiosignalet har været undervejs.

 

01 Indledning og startside

02 Generelt om navigationshjælpemidler

03 Teknologien bag GPS-positionering

04 Hvordan virker GPS-søkortplotteren i praksis?

05 Tilslutning til netværk

06 Hvad skal man passe på ... hvor går det galt?

07 Prøv selv!

08 Overvejelser ved anvendelse af søkortplottere

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk