GPS-søkortplottere i fritidsskibe
Et frivilligt tillægskursus til Duelighedsprøven

 

0201 Generelt om navigationsmidler i fritidsskibe.

Navigationsinstrumenterne har til formål at supplere navigatøren med oplysninger, således at fartøjet sikkert kan føres frem gennem vandet. Ifølge søvejsreglerne er disse instrumenter "hjælpemidler".

Al dette har du lært som en del af din duelighedsuddannelse, men for at få et overblik vil vi her nævne de mest almindelige navigationshjælpemidler i fritidsskibe:

Positionsbestemmelsesudstyr: Papir søkort, Elektronisk søkortsplotter (GPS), VHF-radiopejler, azimutspejl (pejleanordning til kompasset), pejlekikkert, sekstant +tabel+ur

Observationsudstyr: Radar, AIS, ekkolod, kikkert

Sejladsplanlægning og gennemførelse: Magnetkompas, fluxgatekompas, gyrokompas, GPS-kompas, log, selvstyrer, søkortplotter, papirsøkort, lod

Kommunikationsudstyr: HF/MF-radio, VHF-DSC radio, NAVTEX, mobiltelefon, satellit telefon

Sikkerhedsudstyr: EPIRB, SART, PLB, håndbåren VHF-radio, AIS-MOB

Det er skipperen som afgør, hvilke navigationshjælpemidler der er nødvendige for, at en sørejse kan foretages uden fare for menneskeliv, materiel og havmiljø, og det er skipperen som må stå til ansvar, hvis der sker ulykker, som følge af at fartøjet er udstyret forkert, eller at udstyret er brugt forkert.


Løs opgaven for at komme videre:

Hvem har ansvaret, hvis der sker ulykker, som følge af at fartøjet er udstyret med forkerte navigationshjælpemidler, eller at udstyret er brugt forkert.
A Skipperen
B Søfartsstyrelsen
C Producenten af udstyret

 

01 Indledning og startside

02 Generelt om navigationshjælpemidler

03 Teknologien bag GPS-positionering

04 Hvordan virker GPS-søkortplotteren i praksis?

05 Tilslutning til netværk

06 Hvad skal man passe på ... hvor går det galt?

07 Prøv selv!

08 Overvejelser ved anvendelse af søkortplottere

Skriv til redaktionen.
Hvis du finder en fejl, oplever at der er noget der er svært at forstå, eller har et forslag til forbedringer af dette kursus, vil vi blive glad for en mail fra dig på: redaktionen@duelighed.dk