Y3 - TRÆNINGSCENTER

Du må støtte dig til dine bøger og notater ved løsningen af opgaverne.
Det vigtigste er, at du ikke gætter dig frem.


OPGAVE: 04_03_01

Skibsføreren har ansvaret for, at skibet er i sødygtig stand, når en sørejse påbegyndes. Han/hun skal også gøre alt for, at sødygtigheden opretholdes under rejsen.
Hvad menes med at skibet er "sødygtigt"
?

1) At skibet er i stand til at gennemføre sørejsen med en rimelig grad af sikkerhed, når der tages hensyn til årstidens vejrforhold, rejsens længde og de farvande, det skal passere.

2) At det er godkendt og klassificeret af VERITAS til havsejlads

3) At ingen medlemmer af besætningen lider af søsyge

Skriv til redaktionen.
Hvis du har et forslag til forbedring af denne opgaves udformning eller indhold, hvis du finder en tastefejl, eller har en kommentar, hører vi gerne fra dig på mail. Husk at oplyse opgavens nr. som står øverst på siden.
Skriv til: redaktionen@duelighed.dk