Duelighedsbevis

Gratis uddannelsesprogram for
medlemmer af Duelighedsklubben.

Hvis du vil søsikkert ind i den maritime verden, kan vi anbefale følgende uddannelsesplan:

A.Gastekursus
B. Kystsejlerkursus
C. Duelighedskursus

Medlemmer af Duelighedsklubben, som tager gaste- og kystsejlerprøven her på hjemmesiden, og selvfølgelig har betalt kontingent på 295,-kr., får 12 måneders adgang til at tage duelighedsprøvens teoretiske del som selvstudium.

Hele kursusrækken foregår via internettet, så du bestemmer selv hvornår du vil på skolebænken. Du har ingen lærer under kursusforløbet, men kan søge støtte hos dine studiekammerater og andre sejlere i Duelighedsklubbens nyhedsbrev "Skipper-tips".

Økonomi og adgangskrav.
For at blive optaget på dette duelighedskursus, skal du betale kontingent til Duelighedsklubben, og bestå både Gasteprøven og Kystsejlerprøven.
Når du kommer så langt, at du går i gang med duelighedskursus, skal du bruge ca. 500 kr. på søkort, rekvisitter og publikationer.

Sådan tilmelder du dig duelighedskursus.
Send en mail vedhæftet kopi af dine Gaste- og Kystsejlerkursusbeviser til admin@duelighed.dk sammen med en kopi af din kontingentindbetaling. Så får du tilsendt 12 måneders gratis login og password til duelighedskursus her på hjemmesiden.

Den teoretiske del af duelighedsprøven.
Når du har sat dig grundigt ind i pensum, skal du aflægge en teoretisk prøve på internettet, som er kontrolleret og godkendt af Søfartsstyrelsen. Det foregår her.

Den praktiske prøve.
Den praktiske prøve kan tages før eller efter den teoretiske prøve.
Du kan tage den praktiske prøve hos en valgfri prøveudbyder. Du finder dem på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Hvis du har speedbådskørekort, gælder dette for den praktiske prøve. Dog skal du have en rigtig praktisk duelighedsprøve hvis du vil læse videre til Yachtskipper.

Er du i tvivl om noget?
Hvis du har spørgsmål vedr. kursus, kan du sende os en mail: admin@duelighed.dk