Til forsiden

NYHEDSBREV
"Skipper-tips"

KURSUS VIA
INTERNETTET

Duelighed-teori
Gaste-kursus
Kystsejler-kursus
VHF/SRC
Speedbåd-teori
Søkortplotter-kursus

ONLINE-BASEREDE
EKSAMINER

Dueligheds-teori
SRC-certifikatprøve


EKSAMEN MED
EN CENSOR

Praktisk duelighed
og speedbådsoprøve

UDSTEDLSE AF
BEVISER

Fritidssejlerbeviser
VHF/SRC

ØVELSER
Speedbåd-teori
Havnereglement
Duelighed
Førstehjælp